Vodičkinja Karla na žminjskoj Štradi obučena u tradicionalnu nošnju