Sabor Republike Hrvatske

25/10/2015

Kako će nam opet ukrasti glasove

Kako će nam opet ukrasti glasove Čudna je biljka ta predstavnička demokracija, u našem slučaju tumači ju jedna veoma pristrana matematička metoda, a ne stvarno stanje stvari na terenu, […]