Nelson Mendela

10/12/2016

Država ne postoji

Država ne postoji Iluzija čak i boravak u zatvoru može učiniti udobnim. Nelson Mendela   Svijet se giba u svemiru. Mirovanje je samo privid. Percepcija je […]
27/03/2015

Građanski neposluh

Građanski neposluh „Danas se čovjek ne može povezati sa vladom, a da sebe ne obeščasti. Nije naša dužnost da spašavamo svijet od zla, ali je naša […]