Mrav

27/05/2018

Prepreke na putu

Prepreke na putu Bahato hodamo kroz ovaj naš život, mislimo i ponašamo se kao da je život samo naše pravo, pravo koje nam je dano rođenjem. […]