Građanski neposluh

27/03/2015

Građanski neposluh

Građanski neposluh „Danas se čovjek ne može povezati sa vladom, a da sebe ne obeščasti. Nije naša dužnost da spašavamo svijet od zla, ali je naša […]