Steve McCurry i njegova afganistanska djevojka bez imena!

Kokoška - The Chicken - Una Gunjak
Kokoška osvojila europskog Oscara
14/12/2014