Migracije ptica

mladi odlaze
I onda se pitamo zašto mladi odlaze?
24/10/2018
kitolov
Sankcije Japanu odmah!
27/12/2018