Homo ludens i pijana pruga

Dom Zelenica Sovenija
Najbolja Nova godina?
25/12/2015
plomin - barka - marino spasioc
Smjer odlaska- nepoznat!
09/01/2016