Belgija zatvara farme krzna i prije planiranog roka, dok neki još čekaju prijelazni rok od 5 godina